top of page
Screen%2520Shot%25202020-11-06%2520at%25202_edited.jpg

פילוסופיית ההשקעות שלנו

אסטרטגיית גלגל התנופה של "תזרים מזומנים ועליית ערך".

אסטרטגיית גלגל התנופה שלנו מורכבת מארבעה שלבים:

  • שלב 1 - אנו רוכשים נכסים באזורי מטרו עם קהילות יציבות או צומחות למטרות תזרים מזומנים.

  • שלב 2 - אנו מוסיפים את הנכסים החדשים למערכות שכבר קיימות, משפצים ומעדכנים את הנכסים למיקסום תזרים המזומנים.

  • שלב 3 - ברגע שאספנו מספיק תזרים מזומנים, אנו רוכשים נכסים חדשים מהולסיילרים ואוף מרקט המוערכים בחסר בשוק.

  • שלב 4 - אנו מייצבים את הנכס, משפצים אותו, ובסופו של דבר לוקחים הלוואה.

צור קשר לשיתוף פעולה.

bottom of page