top of page

שחזור בית שרוף

אחת מהיחידות שלנו נשרפה! במקום למכור אותה ברווח, החלטנו לשפץ אותה לחלוטין. עשינו עבודה מקיפה שלקחה כמה חודשים. אבל זה היה שווה את זה מכיוון שהיחידה המשופצת משרתת את הדיירים שלנו בהנאה ומניבה רווח יפה.

לפני

אחרי

bottom of page